Giáo Xứ Hội Yên

Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang

Bổn mạng: Thánh Gioan Baotixita

Ngày bổn mạng: 24/6

Ngày thành lập giáo xứ: 2007

Ngày xây dựng nhà thờ: xây dựng lại năm 1991

Địa chỉ: Xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang, Đà Nẵng

Điện thoại: