Giáo Xứ  Hội An

Thuộc Giáo Hạt Hội An

Bổn mạng: Thánh  Tâm Chúa Giêsu

Ngày bổn mạng: Lễ Thánh Tâm

Ngày thành lập giáo xứ: 18/01/1615

Ngày xây dựng nhà thờ:

Địa chỉ: 02 Nguyễn Trường Tộ,  Tp. Hội An, Q. Nam

 

_DSC5290.JPG - 215.63 kb

 

_DSC5291.JPG - 211.7 kb

 

_DSC5302.JPG - 271.81 kb

 

_DSC5305.JPG - 277.29 kb

 

_DSC5311.JPG - 192.96 kb

 

_DSC5315.JPG - 242.11 kb

 

_DSC5316.JPG - 225.56 kb

 

_DSC5317.JPG - 189.39 kb

 

_DSC5320.JPG - 166.03 kb

 

_DSC5321.JPG - 175.75 kb

 

_DSC5324.JPG - 242.92 kb

 

_DSC5327.JPG - 250.73 kb

 

_DSC5328.JPG - 253.41 kb

 

_DSC5332.JPG - 287.58 kb

 

_DSC5336.JPG - 240.11 kb

 

_DSC5338.JPG - 273.2 kb

 

_DSC5341.JPG - 268.97 kb

 

_DSC5345.JPG - 244.96 kb

 

_DSC5347.JPG - 190.46 kb

 

_DSC5354.JPG - 250.95 kb

 

Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây: