Giáo Xứ An Thượng

Thuộc Giáo Hạt Hội An

Bổn mạng: Thánh Gioan

Ngày bổn mạng: 27/12

Ngày thành lập giáo xứ: 1967

Ngày xây dựng nhà thờ: 2007

Địa chỉ: An Thượng 3, Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, ĐN

 

_DSC5361.JPG - 426.81 kb

 

_DSC5363.JPG - 244.46 kb

 

_DSC5365.JPG - 239.04 kb

 

_DSC5369.JPG - 250.71 kb

 

_DSC5370.JPG - 240.03 kb

 

_DSC5374.JPG - 177.14 kb

 

_DSC5376.JPG - 150 kb

 

_DSC5377.JPG - 242.06 kb

 

_DSC5380.JPG - 240.5 kb

 

_DSC5381.JPG - 229.96 kb

 

_DSC5384.JPG - 251.11 kb

 

_DSC5392.JPG - 247.48 kb

 

_DSC5394.JPG - 202.61 kb

 

_DSC5397.JPG - 265.11 kb

 

_DSC5400.JPG - 80.31 kb

 

_DSC5405.JPG - 243.45 kb

 

_DSC5408.JPG - 215.92 kb

 

_DSC5410.JPG - 225.59 kb

 

_DSC5412.JPG - 181.77 kb

 

_DSC5421.JPG - 241.33 kb

 Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây: