Nhân ngày lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn mạng Giáo Hội Việt nam, Bổn mạng các Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, lúc 8 giờ sáng 25/11/2019, tại Nhà thờ Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng, hơn 240 Thành viên Ban Thường vụ của 51 Giáo xứ và 7 Giáo họ biệt lập trong Giáo phận, cùng về đây, gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm mục vụ, quản trị và điều hành tại các Giáo xứ.

Trong phần Huấn giáo và Tu đức, Cha Phan-xi-cô Xavie Nguyễn Văn Thịnh – Đặc trách mục vụ Giáo dân đã giới thiệu nhiều tấm gương đạo đức thánh thiện và lòng trung kiên vì Đạo Chúa của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, để các tham dự viên cảm nghiệm học hỏi và noi gương Đức tin, nhân đức thờ phượng, siêng năng tham dự Bí tích, chu toàn bổn phận, sống tâm tình phục vụ. Tham dự viên cần dấn thân với các nhân đức: Tin, Cậy, Mến. Thực hành Ơn gọi làm Ki-tô hữu trong gia đình, trong Giáo Hội và xã hội hôm nay, trong việc loan báo Tin Mừng, cách riêng trong công việc mục vụ, quản trị và điều hành tại Giáo xứ cùng với Cha Quản xứ.

Một điều được mong đợi, đó là anh Gioan Đổ Thiệt và anh Tô-ma Trương Văn Ân chia sẻ với tham dự viên một số thông tin, kinh nghiệm và bài học về Người Tông đồ Giáo dân, trong dịp 2 anh dự Đại Hội Ủy Ban Giáo Dân toàn quốc lần thứ I diễn ra từ ngày 16 đến 18/7/2019 tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu, Giáo phận Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu.

Trong dịp này, Ban Đại diện các Hội đồng mục vụ Giáo xứ của Giáo phận Đà Nẵng được thành lập, với các thành viên:

1. Ông Phan-xi-cô Xavie Nguyễn Văn Hiến, Trưởng Ban Thường Vụ (BTV) Giáo xứ Chính Tòa – làm Trưởng Ban

2. Ông Phê-rô Trương Ngọc Lân, Trưởng BTV Giáo xứ Hòa Minh – làm Phó Ban

3. Ông Tô-ma Trương Văn Ân, Phó BTV Giáo xứ Nhượng Nghĩa – làm Phó Ban

4. Bà Maria Lưu Thị Thu Thủy, Thủ Quỹ Giáo xứ Chính Tòa – làm Thư ký và Thủ Quỹ

Cao điểm của ngày gặp gỡ là Thánh lễ đồng tế do Đức Giám Mục Giáo phận Chủ sự, với phụng vụ Thánh lễ Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Lời bà ca nhập lễ vang lên: “Đây chốn huy hoàng, chan hoà muôn ánh quang. Bao tiếng hát vang lừng tung hô ngày vinh thắng. Đây tấm bia vàng ghi ngàn năm chiến công. Cờ phấp phới oai hùng tiếng hát ca từ bốn phương”, như một lời thúc giục, một lời khẳng định cho những dấu chân oai hùng của các thánh Tử Đạo Việt Nam đã ngã xuống trên quê hương đất Việt, lại cũng như bản hùng ca bất diệt, xen lẫn là niềm tự hào của bao thế hệ người Công giáo Việt Nam.

Trước khi thánh lễ bắt đầu, Đức Cha đã có lời chào đến quý cha, quý tu sĩ chủng sinh, quý HĐMV, quý cộng đoàn dân Chúa giáo phận đã về tham dự thánh lễ hôm nay. Để bắt đầu Thánh lễ, ngài mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời cầu nguyện cho Giáo hội và quê hương Việt Nam, cách riêng cho giáo phận và mỗi người, đặc biệt trong thánh lễ hôm nay, ngài đặc biệt mời gọi cầu nguyện cho quý HĐMV các giáo xứ, để họ nên như những cánh tay nối dài của quý cha quản xứ trong việc mục vụ giáo xứ, giáo hội.

Trong bài giảng lễ của mình, Đức Cha đã khởi đầu bằng cụm từ “Tử đạo”. Khi mà các Thánh tử đạo đã từng chịu sự nghi ngờ, đã bị bách hại, và khi đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, các Thánh đã chọn “Thập Giá Đức Ki-tô”, sẵn sàng hy sinh bản thân vì Đạo Thánh của Chúa. Nhìn lại gương của các Thánh tử đạo, chúng ta nhìn lại chính bản thân của mình, nhất là với HĐMV các giáo xứ, là một người Ki-tô hữu, chúng ta đang chọn cho mình một cuộc sống, một công việc với những bổn phận, những điều phải làm vì Chúa, vì tha nhân chứ không phải vì bản thân mình. Chúng ta là những chiến binh của tình yêu, của đức tin, là người mang lửa đức tin đến cho mọi người xung quanh. Noi gương các vị thừa sai, chúng ta cũng nên những người thừa sai như thế, đem niềm tin, đem sự phục vụ, đem tấm lòng đến với tha nhân để mỗi người nhận ra trách nhiệm của mình với mọi người, “là tôi tớ” của đức tin, của tình yêu. Chúng ta hiểu rằng, chúng ta có thể sẽ bị hiểu lầm, bị khinh chê và cả sự xa lánh của mọi người nhưng chúng ta hãy cố gắng để khởi đi tình yêu thương ngay từ chính gia đình mình, để từ men tình yêu ấy, chúng ta đem Chúa đến cho mọi người. Kết thúc phần chia sẻ của mình, Đức Cha mời gọi mỗi người chúng ta trở nên nhân chứng cho Chúa giữa lòng đời, hãy để chúng ta sống trọn vẹn như lời Thánh Phao-lô Tông đồ mời gọi: “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống mà là chính Đức Ki-tô sống trong tôi”.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện HĐMV của giáo phận đã thay lời cho cộng đoàn dân Chúa giáo phận, cho quý ban đại diện HĐMV các giáo xứ nói lên tâm tình của mình với Đức Cha và quý cha. Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Cha đã thay mặt quý cha và cộng đoàn cảm ơn HĐMV các giáo xứ- những người đã cùng nhau cộng tác, chung tay vào công việc chung của giáo xứ, giáo hội, Đức Cha mong HĐMV các giáo xứ hãy tiếp tục dấn thân trong công tác mục vụ Tông đồ hôm nay.

Thánh lễ kết thúc, mọi người ra về trong bình an và niềm vui của Chúa, nguyện noi gương các thánh Tử đạo Việt Nam, dấn thân phụng sự và yêu mến không ngơi. Xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.

Bài: Toma Trương Văn Ân và Anna Ngọc Trân

Hình: Jonh Le Anh

Truyền Thông Chính Toà Đà Nẵng

Xin mời xem đầy đủ hình tại đây:

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.