Tối thứ Sáu 10/03/2023 tuần thứ ba Mùa Chay, tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Chính Toà Đà Nẵng, cộng đoàn tham dự Gẫm Đàng Thánh Giá do Cha phụ tá Đôminicô Nguyễn Văn Hiển chủ sự, và liên giáo họ Micae Hy và Augustino Huy phụ trách.

Đêm nay, số lượng giáo dân tham dự đông hơn hai lần trước, nói lên sự sốt sắng, hy sinh và hãm mình để dâng lên Thiên Chúa lòng thống hối ăn năn với một tâm hồn tha thiết.

Các em nhỏ học sinh các lớp giáo lý cũng được cha mẹ, ông bà khuyên bảo tham dự, cùng mọi người đọc kinh, suy gẫm các chặng đàng một cách nghiêm trang, sốt sắng.

Cha chủ sự đã ban phép lành và chúc mọi người ra về bình an và một đêm ngon giấc!

Phero Siêu – Đaminh Thuyên
Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng