Tối thứ Sáu 03/03/2023 tuần thứ hai Mùa Chay, tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Chính Toà Đà Nẵng, cộng đoàn tham dự Gẫm Đàng Thánh Giá do Cha phụ tá Đôminicô Nguyễn Văn Hiển, CMR chủ sự, và liên giáo họ Đa Minh Cẩm và Phêrô Lựu phụ trách.

Qua mỗi chặng Đàng Thánh Giá là mỗi lần cộng đoàn cùng nhau suy gẫm, ăn năn và cầu nguyện lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa là Cha trên trời đối với loài người tội lỗi, bằng sự cứu chuộc của Con Một của Ngài là Chúa Giêsu, qua cái chết thảm hình trên thập giá để đền bù tội lỗi cho nhân loại chúng ta.

Trước khi kết thúc, Cha Tổng đại diện, quản xứ đã thông báo cho cộng đoàn về những ngày tĩnh tâm của linh mục đoàn giáo phận, và cám ơn sự cầu nguyện của cộng đoàn cho các Cha trong những ngày tĩnh tâm vừa qua.

Cha chủ sự đã ban phép lành và chúc mọi người tham dự ra về trong bình an và tràn đầy ơn lành Thiên Chúa!

Phêrô Siêu – Antôn Thành
Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng