VATICAN. ĐTC tái bày tỏ tình liên đới và kêu gọi hòa bình cho các tín hữu Kitô và nhân dân Siria.


Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 30-11-2013 dành cho Đức Thượng Phụ Gregorio III, Giáo Chủ Công Giáo Melkite cùng với các GM và 300 tín hữu về Roma hành hương. Ngài nói:

”Tôi nghĩ ngay đến anh chị em ở Siria từ lâu đang phải chịu sầu khổ lớn lao. Tôi cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và những người thân yêu của họ. Xin Chúa lau khô nước mắt của những người con này của Ngài; ước gì sự gần gũi của toàn thể Giáo Hội an ủi họ trong lo âu và giữ gìn họ khỏi tuyệt vọng”.

ĐTC cũng nói rằng ”Chúng ta mạnh mẽ tin nơi sức mạnh của lời cầu nguyện và sự hòa giải, và chúng ta tái tha thiết kêu gọi các vị hữu trách làm sao để mọi bạo lực được chấm dứt và nhờ đối thoại, tìm được những giải pháp công chính và lâu bền cho một cuộc xung đột đã gây quá nhiều thiệt hại. Đặc biệt tôi nhắn nhủ các tôn giáo hãy tôn trọng nhau, để đảm bảo cho mọi người một tương lai dựa trên các quyền bất khả nhượng của con người, kể cả quyền tự do tôn giáo.”

ĐTC lập lại với các tín hữu Công Giáo Melkite rằng ”chúng ta không cam chịu nghĩ đến miền Trung Đông không còn tín hữu Kitô. Tuy nhiên có nhiều anh chị em xuất cư và có đông đảo đại diện các cộng đoàn ở hải ngoại hiện diện nơi đây. Tôi khuyến khích họ hãy kiên vững bảo tồn căn cội nhân bản và tinh thần của truyền thống Melkite, gìn giữ khắp nơi căn tính Công Giáo Hy Lạp của mình vì toàn thể Giáo Hội đang cần truyền thống này”.
Giáo Hội Công Giáo Melkite hiện có hơn 1 triệu 600 ngàn tín hữu, phần lớn sống tại Siria và tòa Thượng Phụ đặt tại Damasco (SD 30-11-2013)

G. Trần Đức Anh OP

 

Nguồn: http://vietvatican.net/