Theo thông báo tháng 8/2016 của Toà Giám Mục Đà Nẵng và sau khi thăm mục vụ Giáo Xứ An Sơn, Giáo Hạt Tam Kỳ, Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại Diện Tòa Thánh Không Thường Trú Tại Việt Nam, cũng đã thăm mục vụ Giáo Xứ Tam Toà, Giáo Hạt Đà Nẵng và cử hành Thánh lễ lúc 17g00, ngày 28/8/2016. Xin mời hiệp thông qua một số hình ảnh:

_DSC5960.JPG - 248.37 kb

 

_DSC5961.JPG - 244.34 kb

 

_DSC5973.JPG - 207.56 kb

 

_DSC5979.JPG - 201.66 kb

 

_DSC5982.JPG - 283.6 kb

 

_DSC5985.JPG - 276.61 kb

 

_DSC5996.JPG - 191.05 kb

 

_DSC6004.JPG - 199.33 kb

 

_DSC6005.JPG - 212.93 kb

 

_DSC6008.JPG - 221.75 kb

 

_DSC6022.JPG - 227.17 kb

 

_DSC6029.JPG - 205.29 kb

 

_DSC6037.JPG - 239.17 kb

 

_DSC6038-Pano.JPG - 105.31 kb

 

_DSC6052.JPG - 284.57 kb

 

_DSC6058.JPG - 260.98 kb

 

_DSC6065.JPG - 235.94 kb

 

_DSC6067-Pano.JPG - 132.63 kb

 

_DSC6069.JPG - 207.55 kb

 

_DSC6071.JPG - 215.96 kb

 

Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây: