“Bằng đời sống của mình, các con hãy trở nên dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa”, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân -Giám mục giáo phận Đà Nẵng- (ĐGM) đã nhắn nhủ các tiến chức như thế, khi ngài chủ phong Thánh lễ truyền chức cho 6 thầy phó tế của dòng Tên Việt Nam, diễn ra lúc 06 ngày 03.12.2019 tại học viện Thánh Giuse,  dòng Tên Việt Nam, số 19, đường 5, P. Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Đồng tế với Đức cha có cha Vinh Sơn Phạm Văn Mầm – Giám tỉnh dòng Tên Việt Nam- và trên 100 linh mục dòng và triều.

Đến hiệp dâng Thánh lễ, có ông đảo nam nữ tu sĩ, ông bà cố, thân nhân, ân nhân và hàng nghìn giáo dân đã hiệp dâng Thánh lễ, chung lời cầu nguyện cho các tân chức.

Đầu lễ, ĐGM mời gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa và tiếp tục cầu nguyện cho các tân chức trở thành mục tử như lòng Chúa ước mong.

Nghi thức phong chức linh mục được cử hành ngay sau bài Tin Mừng, gồm 3 phần: nghi thức mở đầu, nghi thức phong chức và nghi thức diễn nghĩa.

Nghi thức mở đầu với việc cha Giám tỉnh giới thiệu với ĐGM các ứng viên lên chức linh mục. ĐGM nhận lời và ngài ban huấn dụ. Ngài quảng diễn về vai trò, nhiệm vụ của thiên chức linh mục: “Các linh mục hãy trở thành những nhà thừa sai và tiếp tục chia sẻ lòng thương xót của Chúa đến với mọi người. Muốn vậy, các con phải vượt qua mọi cám dỗ trần thế, luôn tin tưởng, phó thác và cậy trông vào sự quan phòng của Thiên Chúa để đến với người cùng khổ, ốm đau và mang tình yêu của Thiên Chúa đến với họ.”

Kết luận, ngài nhắn nhủ: “Cám dỗ sẽ dạy cho con biết con là ai, để con luôn nhìn lại và tự hoàn thiện mình, để trở nên dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa và là hiện thân của Chúa Giêsu như lòng Chúa ước mong.”

Sau bài huấn dụ là nghi thức phong chức.

– Các tiến chức phủ phục xin các thánh chuyển cầu qua kinh cầu Các Thánh. Tiếp theo là nghi thức chính yếu của bí tích Truyền Chức, mỗi tiến chức tiến lên quỳ trước mặt ĐGM chủ phong để ngài đặt tay truyền chức và đọc lời nguyện phong chức. Cử chỉ đặt tay của ĐGM nói lên việc thông ban Thánh Thần, và lời nguyện thánh hiến làm cho các tiến chức được tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô. Sau khi ĐGM đặt tay, các linh mục đồng tế lần lượt đặt tay trên các tiến chức.

– Nghi thức diễn nghĩa gồm việc mặc phẩm phục cho các tiến chức, xức dầu tay, trao sách Phúc Âm và chén thánh.

Sau khi các tân linh mục mặc phẩm phục mới, ĐGM xức dầu lòng bàn tay và trao chén thánh cho từng tân chức, biểu thị sự tham dự đặc biệt của linh mục vào chức tư tế của Đức Kitô qua việc phục vụ cộng đoàn dân Chúa.

Tiếp đó, ĐGM trao hôn bình an cho các tân chức, để ghi dấu việc nhận các cộng sự viên mới của mình vào thừa tác vụ của Giám mục. Các linh mục cũng hôn chúc bình an cho các tân chức.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Giám tỉnh thay lời tân chức, quý linh tông huyết tộc có lời cám ơn và chúc mừng 12 năm Giám mục Đức cha Giuse. Ngài cũng cảm ơn quý cha đồng tế, ca đoàn cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho các tân chức.

Sau cùng, ngài cám ơn quý ông bà cố, đã quảng đại hy sinh dâng hiến người con thân yêu để lo việc chung của Giáo hội và của nhà dòng.

Đáp từ, ĐGM chúc mừng Giáo hội nói chung, và Dòng Tên nói riêng đã có thêm những vị mục tử nhân lành tiếp tục công cuộc loan báo Tin Mừng của Chúa đến với muôn người.

Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan của tất cả mọi người. Các tân chức trào dâng niềm vui trong vòng tay yêu thương ân tình của anh em trong dòng và của gia đình.

Danh sách 09 tiến chức
1/ Phaolô Trương Minh Cao, S.J.
2/ Phaolô Nguyễn Văn Chí, S.J.
3/ Vinh Sơn Nguyễn Văn Công, S.J.
4/ Giuse Vương Văn Đỉnh, S.J.
5/ Giuse Nguyễn Ngọc Khang, S.J.
6/ Giuse Trương Đình Sáng, S.J.
7/ Giuse Maria Trương Hoàng Sơn, S.J.
8/ Martinô Vũ Thi Thơ, S.J.
9/ Phêrô Nguyễn Bá Tinh, S.J.

Nguồn: Tổng Giáo Phận Sài Gòn