Các giám mục của Bỉ kêu gọi đối thoại với chính quyền sau khi chính phủ ra sắc lệnh gia hạn thời gian đình chỉ các Thánh lễ có giáo dân cho đến giữa tháng 1 năm 2021.

Theo sắc lệnh được chính phủ ban hành ngày 29/11 thì khoảng 6,5 triệu người Công giáo của Bỉ sẽ bị buộc cử hành lễ Giáng sinh tại nhà.

Hạn chế đời sống đức tin

Trong một thông cáo báo chí, các giám mục nhìn nhận sự cần thiết phải có các biện pháp để chống lại đại dịch virus corona, cứu các mạng sống và giảm bớt áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe của quốc gia. “Tuy nhiên, các giám mục, cũng như nhiều tín đồ, cảm thấy việc đình chỉ các cử hành tôn giáo có giáo dân tại các nhà thờ giống như một hạn chế đối với kinh nghiệm đức tin của họ.”

Thông cáo viết: “Các giám mục muốn tiếp tục đối thoại với các cơ quan có thẩm quyền của chính phủ để tham khảo ý kiến về việc cử hành lại các Thánh lễ có giáo dân, được quy định bởi các biện pháp đảm bảo an ninh tối đa.”

Mở cửa nhà thờ cho tín hữu cầu nguyện

Đồng thời thông cáo cũng cho biết các giám mục yêu cầu các linh mục mở cửa các nhà thờ bao lâu có thể trong tháng 12 và tháng 1, để cho các tín hữu đến cầu nguyện, suy niệm, thờ phượng, đóng góp giúp đỡ cho những người khó khăn nhất. Các ngài đề nghị cho phép các tín hữu đến viếng các hang đá trong nhà thờ trong kỳ lễ Giáng sinh, trong khi tuân thủ các biện pháp y tế.

Liên đới

Cuối cùng, các giám mục  đặc biệt khuyến khích liên đới với những người đang trải qua thời kỳ đặc biệt khó khăn do cuộc khủng hoảng hiện tại. Các giám mục nói: “Ngay cả trong thời gian bị cách ly, chúng ta hãy hiệp thông với nhau”. (CSR_8901_2020)

Hồng Thủy
Nguồn: Vatican News