DANH SÁCH LINH MỤC QUA CÁC THỜI KỲ

 

 

 

STT

LINH MỤC QUẢN XỨ

THỜI GIAN

1

Laurent (Cố Bính)

1887-1904

2

Guerlac

1904-1908

3

Saulot (Cố Lượng)

1908-1914

4

Bonhomme

1914-1921

5

Vallet (Cố Ngân)

1921-1929

6

Saulot (Cố Lượng)

1929-1936

7

Sanctuair (Cố Khánh)

1936-1941

8

Alexandre (Cố Trí)

1941-1944

9

Valour (Cố Lực)

1944-1945

10

Phaolô Tô Đình Sơn

1945-1946

11

Jeanningros (Cố Vị)

1946-1948

12

Lefèvre (Cố Kim)

1948-1956

13

Giuse Lê Văn Ấn

1956-1965

14

Gioan Nguyễn Quang Xuyên

1965-1979

15

ĐGM P. X Nguyễn Quang Sách

1979-1988

16

Giuse Đinh Mạnh Phú

1988-1989

17

Antôn Nguyễn Trường Thăng

1989-1994

18

Giuse Đinh Mạnh Phú

1994-1995

19

Antôn Trần Văn Trường

1995-2004

20

P. X  Đặng Đình Canh

2004-2010

21

Bonaventura Mai Thái

 2010-2012 

22

Phaolô Maria Trần Quốc Việt

2012- 

 

 

 

 

 

 

STT

LINH MỤC PHÓ XỨ

THỜI GIAN

1

Nguyễn Thanh Quý

1933-1937

2

Trần Văn Thông

1937-1939

3

Nguyễn Quang Hiền

1939-1942

4

Nguyễn Kim Ngọc

1942-1944

5

Phaolô Tô Đình Sơn

1944-1945

6

Egna

1947

7

Giuse Nguyễn Tấn Châu

1948-1956

8

Võ Văn Dần

1951-1953

9

MagNan

1952

10

Tađêô Nguyễn Hữu Mừng

1952-1954

11

Bênêđitô Phan Văn Hoàng

1953-1956

12

P. X Nguyễn Xuân Văn

1956-1957

13

Claude Charmot (Cố Sắc)

1956-1975

14

Antôn Bùi Hữu Ngạn

1957-1962

15

Vincent Đinh Duy Trinh

1957-1966

16

Alexandri (Cố Huệ)

1958

17

Antôn Vũ Như Huỳnh

1961-1975

18

Giuse Nguyễn Khắc Tuần

1964-1969

19

Bernado Nguyễn Quang Nhung

1966-1967

20

P.X Nguyễn Tiến Cát

1966-1967

21

Giuse Đinh Mạnh Phú

1967-1975

22

Antôn Trần Văn Trường

1967-1975

23

P. X  Trần Quang Châu

1969-1975

24

Paqquette (Quý)

1970-1975

25

Dominico Phạm Minh Thuỷ

1972-1975

26

Giuse Đỗ Thanh Châu

1973-1974

27

Phêrô Lê Hưng

1975-1989

28

Bonaventura Mai Thái

1990-1992

29

Marcello Đoàn Minh

1993-1994

30

P. X Nguyễn Văn Thịnh

1994-2001

31

Giuse Nguyễn Thanh Sơn

20/8/2000-

31

Phaolô Nguyễn Hữu Trường Sơn

2005-2006

32

Giuse Ngô Đình Chính

2005-2006

33

P. X Nguyễn Ngọc Hiến

2001-2005

34

Giuse Lê Công Đức

2006-2007

35

Phêrô Hoàng Gia Thành

2007-2010 

36

Giuse Trần Văn Việt

2007-2012 

37

Gioan Baotixita Hồ Thái Sơn

2012- 

38

Marcello Đoàn Minh

2006-