Thứ Bảy 14/10 vào lúc17g00 Thánh Lễ tôn vinh Mẹ tại Núi Đá do các giáo họ Phêrô Lựu, Micae Hy, và Augustino Huy cùng phụ trách. Giáo họ Micae Hy chủ trì.

—-

Hình ảnh: Lê Đức Nhã và Trương Văn Thơm BTT GXCTĐN