Chiều nay, ngày 09.6.2024 Chúa Nhật X Thường niên, cộng đoàn Giáo xứ Ngọc Quang và Chiêm Sơn hành hương về Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng, tham dự thánh lễ vào lúc 15g00 và lãnh nhận ơn toàn xá trong năm thánh mừng kỉ niệm Bách Chu Niên xây dựng nhà thờ Chính Tòa.

Link thánh lễ: https://www.youtube.com/live/zDLiEqOdtA4?si=eq12HB70QA_IpTj3

Chùm ảnh cộng đoàn về hành hương.