Thông báo: Chúa Nhật IV Mùa Vọng

1.Thứ ba, 24/12 Lễ Vọng Giáng Sinh, buổi sáng chỉ có 1 Thánh lễ lúc 5g00, 19g00 Canh Thức, 20g00 lễ Vọng Giáng Sinh.

2. Thứ tư, 25/12: buổi sáng có 3 Thánh Lễ: 6g00, 8g00, 10g00 lễ tiếng Anh. Buổi chiều chỉ có 1 Thánh Lễ lúc 17g00 tại lễ đài do Đức Giám mục chủ sự. Sau Thánh lễ sẽ có hoan ca Giáng Sinh với sự cộng tác của 2 giáo xứ An Hải và Ngọc Quang.

3. Thứ năm, 26/12 giáo xứ Chầu Thánh Thể giới Người Cha phụ trách.

4. Lớp giáo lý hôn nhân của hạt Đà nẵng sẽ khai giảng vào lúc 19g30 thứ hai 06/1/2014 tại hội trường giáo xứ Chính Tòa Đà nẵng.

5. Lớp Giáo lý dự tòng sẽ khai giảng vào lúc 19g30, thứ ba, 07/01/2014 tại hội trường giáo xứ Chính Tòa Đà nẵng. Xin lấy giấy giới thiệu và nộp đơn về văn phòng giáo lý hôn nhân hoặc nhà sách giáo xứ Chính Tòa, hạn cuối là chúa nhật 05/01/2014.

6. Đơn vị nào muốn tổ chức hội chợ ẩm thực xin đăng ký tại văn phòng giáo xứ, hạn chót là chiều thứ hai 23/12. Mọi chi phí tổ chức đơn vị tự lo liệu.

7. Chúa Nhật, 29/12 lễ Thánh Gia bổn mạng các gia đình, buổi sáng các Thánh Lễ bình thường, buổi chiều chỉ có 1 thánh lễ lúc 17g00 tại lễ đài, trong thánh lễ có tổ chức mừng kim khánh và ngân khánh cho các gia đình trong giáo xứ.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng