Thông báo: Chúa Nhật I Mùa Vọng

1. Ngày 01 tháng 12, sau lễ thiếu nhi có rửa tội trẻ em. Xin mời phụ huynh và người đỡ đầu đến tĩnh tâm và tập nghi thức lúc 19g30 thứ bảy, 30 tháng 11.

2. Kể từ đầu Mùa Vọng năm nay, việc xướng kinh trước và sau lễ, người đọc sách Thánh trong Thánh lễ các ngày thường trong tuần giao cho từng Giáo họ phụ trách; mỗi giáo họ một tuần. Các giới phụ trách chiều thứ bảy và Chúa nhật vẫn như cũ. Tuần I Mùa vọng, giáo họ Đaminh Khảm trực phụng vụ.

3. Mời Ban Điều Hành các giáo họ Đaminh Khảm, Phaolô Lộc, Đaminh Cẩm, Phêrô Lựu và trưởng các giới Ban Ngành đến nhà xứ nhận lịch phân công phụng vụ tháng 12.

4. Từ tháng 12 năm nay, việc chầu Thánh Thể sau Thánh lễ chiều thứ năm được thay đổi như sau: Thứ Năm đầu tháng sẽ chầu giờ Thánh 01 giờ vào lúc 19g30 thay sau Thánh lễ chiều; Ban phụng vụ giáo xứ phụ trách. Các thứ năm còn lại trong tháng vẫn chầu sau Thánh lễ và được phân công luân phiên phụ trách.

5. Giáo xứ chúng ta đã có trang web với địa chỉ: giaoxuchinhtoadanang.org  – Anh chị em có thể vào đó để biết những thông tin liên quan đến sinh hoạt giáo xứ.

6. Thứ ba, ngày 03/12 lễ Thánh Phanxicô Xaviê  quan thầy của cha Nguyên Tổng Đại  Diện FX. Đặng Đình Canh và 2 cha cựu phó xứ FX. Nguyễn Văn Thịnh, cha Fx. Nguyễn Ngọc Hiến và GX chúng ta có 125 giáo dân mang tên thánh FX. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện. Và lúc 19g30 xin mời Giới Người Mẹ dự họp thương kỳ.

7. Kính mời cộng đoàn GH Giuse Khang dự buổi tĩnh tâm vào lúc 19g00, tối thứ năm 05/12 để mừng lễ Bổn Mạng của giáo họ mình. Lễ kính Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang được cử hành trọng thể vào lúc 17g thứ sáu 06/12. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.