CHA PHÊ-RÔ TRƯƠNG VĂN PHÚC, SJ – TÂN QUẢN XỨ HÒA MINH – GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

Lúc 17 giờ chiều Chúa nhật, ngày 18 tháng 6 năm 2023. Tại nhà thờ Giáo xứ Hòa Minh, Giáo phận Đà Nẵng. Sau khi đã lắng nghe ý kiến và giới thiệu của Bề Trên Giám tỉnh Dòng Tên – Việt Nam, Đức Cha Giuse – Giám mục Giáo phận Đà Nẵng đã bổ nhiệm Cha Phê-rô Trương Văn Phúc, SJ (Dòng Tên) làm tân Quản xứ Hòa Minh.

Hiện diện trong Nghi thức bổ nhiệm và Thánh lễ tạ ơn có cha Giu-se Phạm Tuấn Nghĩa, SJ. Bề trên Giám Tỉnh Dòng Tên (Dòng Chúa Giê-su) Tỉnh Dòng Việt Nam. Cha Phao-lô Phạm Thanh Thảo- Chưởng Ấn Tòa Giám mục. Cha Giacôbê Hứa Hùng Quang- Trưởng hạt Hòa Vang. Cha Philipphe Trần Thanh Minh, SJ phụ tá Giáo xứ Hòa Minh và quý Cha. Cùng đồng hành còn có quý tu sĩ, ân nhân, thân nhân, quý khách, các ban ngành đoàn thể và cộng đoàn của Giáo xứ Hòa Minh.

Đây là lần thứ 02 Cha Phê-rô làm Quản xứ Giáo xứ này, lần thứ nhất (25.4.2015 đến 20.2.2017) và lần này (18.6.2023)

Trong huấn dụ, Đức Giám mục Giáo phận nhắn nhủ: “Linh mục được sai đến trong tin mến, phục vụ và yêu thương. Mỗi người tín hữu, cách riêng Linh mục cần có cái nhìn của Chúa, đôi mắt đôi tay và con tim yêu thương của Chúa …. Để biết chạnh lòng thương, cảm thông nâng đỡ người yếu đuối bất hạnh, dễ bị tổn thương”. Đức Giám mục cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Cha Phúc, được dồi dào ơn thánh để chu toàn trách vụ cách trọn vẹn, và cũng cầu nguyện cho mỗi người, đến với anh chị em bằng con đường tình yêu và loan báo Tin Mừng. Đức Cha mời gọi và cầu chúc những Mục tử “làm mát những phận đời “lãnh nhận Ơn Chúa, thì cũng biết chia sẻ cho anh chị em trong môi trường mình đang sống và làm việc. Cộng đoàn biết cùng với Đức Maria: “Hiệp nhất, sống Đức tin và loan báo Tin Mừng“.

Cuối Thánh lễ, Cha Tân Quản xứ tâm tình: “trở về Hòa Minh…. Như trở về nhà”, Ngài khẳng định hướng mục vụ cho tương lai với 02 điểm chính: “thứ nhất: Nơi đây, phải quý con người, hơn quý công việc; và thứ hai: quý tương quan hơn thành công”. Ngài khiêm tốn nhận mình có nhiều giới hạn, cần sự nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và nhiều cách khác nhau của Đức Giám Mục, của nhà Dòng, quý cha, quý ân nhân, thân nhân …. Đồng thời mời gọi mỗi thành viên trong Giáo xứ cùng cộng tác với Cha, trong khả năng Chúa ban cho mỗi người. Để Cộng đoàn Giáo xứ trở thành một cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương, cùng sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Cha Giuse – Giám tỉnh, dâng lời tạ ơn Chúa và cám ơn Đức Giám mục, đã tin tưởng giao cộng đoàn Hòa Minh cho các Cha Dòng Tên có cơ hội phục vụ. Cha Giám Tỉnh cũng sơ lược những đóng góp của các Cha Dòng Tên trong hơn 400 năm qua cho Giáo hội, cho Giáo phận Đà Nẵng…. Và một đóng góp lớn cho nền văn hóa Việt Nam, đó là sáng tác và hoàn thiện Chữ Quốc Ngữ.

Cha hạt Trưởng đã tiếp nhận Cha tân quản xứ Hòa Minh trong yêu thương, tin tưởng Giáo xứ Hòa Minh có nhiều khởi sắc khi các ban Ngành và cộng đoàn Hòa Minh cùng cộng tác với Cha tân Quản xứ. Cha hạt trưởng cũng có lời cám Ơn Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Thanh Vũ – nguyên Quản xứ, vừa được thuyên chuyển, vì những hy sinh cống hiến phục vụ Dân Chúa trong thời gian qua.

Trong tâm tình biết ơn, Ông Trưởng Ban Đại diện đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Đức Giám mục, Cha Giám tỉnh, Quý Cha quý Thầy của Dòng Tên, quí Cha đồng tế, ân nhân, thân nhân …. Và mọi người vì yêu thương đã giúp đỡ, làm cho Giáo xứ Hòa Minh ngày càng phát triển tốt đẹp cả đời sống đạo và đời sống tinh thần. Những bó hoa Cộng đoàn dâng tặng Đức Cha và quý cha gói ghém cả tâm tình biết ơn.

Tôma Trương Văn Ân


Được biết:

  1. Hòa Minh, trước đây là Giáo họ của Giáo xứ Hòa Khánh.
  2. Lễ Khởi công, đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Hòa Minh, do Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri – nguyên Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Chủ Sự vào ngày 3/ 12/ 2013. Khánh thành nhà thờ ngày 11/10/2014, nhà thờ có chiều ngang 15m, chiều dài 31m, chiều cao 23m.
  3. Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri thành lập Giáo Họ biệt lập Hòa Minh ngày 25.4. 2015, thuộc giáo hạt Hoà Vang và giao cho các linh mục dòng Tên (có cơ sở và cộng đoàn gần đó) coi sóc. Cha Phêrô Trương văn Phúc, SJ được đặt làm quản nhiệm tiên khởi của giáo họ biệt lập này.
  4. Giáo xứ chọn Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII làm bổn mạng, Mừng vào ngày 11/ 10 hằng năm.
  5. Thánh lễ tạ ơn mừng 1 năm Giáo họ thành lập, ngày 24. 4. 2016, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân đã Chủ sự Thánh lễ và nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Mục vụ của Giáo Họ.
  6. Ngày 3/1/2017, Đức Cha Giuse Giám mục Giáo phận Đà Nẵng viếng thăm mục vụ và khánh thành nhà mục vụ. Nhà mục vụ có diện tích 220 m2, cao 4 tầng, nhiều phòng học Giáo lý và công năng khác nhau.
  7.  Giáo họ Hòa Minh quan tâm cách đặc biệt về mục vụ và nâng đỡ bệnh nhân tại bệnh viện Ung Bướu gần đó.
  8. Ngày 20/2/2017, Cha Phê-rô Trương Văn Phúc được thuyên chuyển vì nhu cầu của Nhà Dòng. Cha Tô-ma Aquino Tạ Trung Hải, SJ kế nhiệm.
  9. Ngày 25/ 1/ 2019. Đức Giám mục ký quyết định nâng Giáo họ biệt lập Hòa Minh lên thành giáo xứ Hòa Minh. Và ngày 25/3/2019 Đức Giám mục Giáo phận chủ sự Thánh lễ tạ ơn mừng Tân Giáo xứ Hòa Minh.
  10. Ngày 18/ 6/ 2023, Cha Phê-rô Trương Văn Phúc được Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm lần thứ 02 làm quản xứ Hòa Minh.
 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.