Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Phục Sinh,

Toà Giám mục Phan Thiết và Tu đoàn Bác ái Xã hội

 

kính báo cùng quý Đức cha, quý Cha,

quý Tu Sĩ Nam Nữ và Anh Chị Em Giáo Dân:

 

Đức giám mục PHAOLÔ NGUYỄN THANH HOAN

Nguyên Giám mục giáo phận Phan Thiết,

 

đã về với Chúa lúc 0 giờ ngày 18-08-2014, tại Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội,

 

hưởng thọ 82 tuổi.

 

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ 00 ngày 21 tháng 8 năm 2014,

tại Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội, Xã Tân Hà, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận.

 

 

 

Tiểu sử

Đức cha PHAOLÔ NGUYỄN THANH HOAN

 

Sinh ngày 11-11-1932 tại giáo xứ Phi Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (giáo phận Vinh)

1949 – 1954: Nhập Tiểu chủng viện

1954 – 1957: Học tại Tiểu chủng viện di cư

1957 – 1959: Dạy tại Tiểu chủng viện Thánh Tự

1959 – 1965: Học tại Ðại chủng viện Xuân Bích

29-04-1965: Thụ phong linh mục tại Vương Cung Thánh Ðường Đức Bà Sài Gòn.

Cùng năm này được sai đi làm phó xứ Ðông Hà, Quảng Trị, gần vĩ tuyến 17.

1967: Được phép của Ðức cha Philipphê Nguyễn Kim Ðiền, chuyên trách về văn hoá xã hội, mở một Cô nhi viện và trường Tư thục cấp III Ðắc Lộ để giúp đỡ các em mồ côi nạn nhân chiến tranh vùng giới tuyến.

1968: Hoàn tất chương trình Ðại học Văn Khoa ở Huế với bằng cử nhân Triết học.

1972: Từ vùng giới tuyến di chuyển trường Ðắc Lộ và 202 em mồ côi vào Bình Tuy (bây giờ thuộc huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) lập Làng Thiếu Nhi Bồ Câu Trắng.

1978: Sau khi Nhà Nước tiếp thu trường học và Làng Thiếu Nhi, ngài phụ trách giáo xứ Bồ Câu Trắng (nay là giáo xứ Thánh Linh), sau đó làm Hạt trưởng Hạt Hàm Tân.

Từ năm 1994, ngài đã hướng công việc mục vụ bằng con đường bác ái xã hội để mở nhịp cầu đem Tin Mừng tình thương đến cho những người nghèo khó ở nông thôn.

1999 – 2001: Hạt trưởng Hạt Hàm Tân

Ngày 14/07/2001: Toà Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Phó giáo phận Phan Thiết. Châm ngôn giám mục: “Tin Mừng cho người nghèo khó”.

Ngày 11-08-2001: Lễ tấn phong Giám mục do Ðức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi chủ phong, hai Giám mục phụ phong là Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Ðức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm.

2001 – 2006: Chủ tịch Uỷ ban Bác Ái Xã Hội – Caritas của Hội đồng Giám mục Việt Nam (2 nhiệm kỳ)  

Ngày 29-12-2004: Được sự chấp thuận của Đức cha Nicôla, Đức cha Phaolô thành lập Tu đoàn Bác Ái Xã Hội để phục vụ người nghèo theo đường hướng mục vụ mà ngài hằng thao thức.

Ngày 05-04-2005: Kế nhiệm Đức cha Nicôla làm Giám mục Chánh tòa giáo phận Phan Thiết.

Ngày 25-07-2009: Được Toà Thánh chấp thuận cho từ nhiệm vì lý do tuổi tác theo giáo luật.

Hưu dưỡng tại Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội.

 

Văn phòng Toà Giám mục Phan Thiết 

Nguồn: gpphanthiet.com