CÁO PHÓ
Cha ĐAMINH NGUYỄN ĐỨC HUYÊN

Sinh ngày 09 tháng 10 năm 1936 đã từng phục vụ tại Giáo phận Đà Nẵng và nghỉ hưu tại Giáo phận New Orleans, Hoa Kỳ. Đồng hành với Cộng đoàn Tông Đồ Đức Mẹ La Vang – Gp. Đà Nẵng đã an nghỉ trong Chúa lúc 12g00, Thứ Bảy, ngày 25 tháng 05 năm 2019 (giờ địa phương), tại New Orleans