Chiều thứ Tư ngày 10/03/2021, cha quản xứ Phêrô Trần Đức Cường đã dâng lễ mừng kính thánh Đaminh Nguyễn Văn Cẩm, bổn mạng giáo họ Đaminh Nguyễn Văn Cẩm tại giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng.

Thánh Đaminh Nguyễn Văn Cẩm sinh năm 1810 tại tỉnh Bắc Ninh. Sau khi học xong tại chủng viện, Ngài được thụ phong linh mục và được mọi người nể phục. Đầu năm 1859, dưới thời vua Tự Đức, cơn bắt đạo trở nên gắt gao, cha bị bắt giải về tỉnh Hưng Yên. Án lệnh chém đầu được thi hành ngày 11/03/1859 tại pháp trường Ba Tòa, tỉnh Hưng Yên. Thi hài của cha được an táng và được lưu giữ tại giáo xứ Lai Tê, giáo phận Bắc Ninh. Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Cẩm được nâng lên hàng chân phước ngày 29/04/1951 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.

Để chuẩn bị mừng lễ bổn mạng, giáo họ Đaminh Cẩm đã có buổi tĩnh tâm vào tối thứ Ba ngày 09/03/2021.

Ảnh: Cao Thuyên
Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.