Hôm nay, ngày 29 tháng 10 năm 2022, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo:

Đức Thánh cha Phanxicô đã chấp thuận cho Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ từ nhiệm sứ vụ Giám mục Chính toà giáo phận Thái Bình; đồng thời, bổ nhiệm Cha Đaminh Đặng Văn Cầu, linh mục thuộc giáo phận Thái Bình, làm Giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình.

Cha Đaminh Đặng Văn Cầu đang đảm trách chức vụ Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Tâm, giáo phận Thái Bình.

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ


Tiểu sử Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ

– Sinh ngày 15/1/1946 tại Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, thuộc tổng giáo phận Huế

– 1965 – 1968: Học Triết học tại Hồng Kông

– 1970 – 1974: Học Thần Học tại Giáo Hoàng học viện Ðà Lạt

– Ngày 15/8/1965: Khấn trong dòng Salesien Don Bosco

– Ngày 17/12/1973: Được truyền chức linh mục, dòng Salesien Don Bosco

– 1976 – 1979:  Cha giáo Nhà Tập của dòng Salesien Don Bosco

– 1979 – 1991: Chánh xứ giáo xứ Xuân Hiệp, giáo hạt Thủ Ðức, tổng giáo phận Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh

– 1992 – 1997: Bề trên Giám tỉnh dòng Salesien Don Bosco Việt Nam.

– 1997 – 2000: Giám đốc Học viện Thần học Salesien Don Bosco

– 2000 – 2005: Giáo sư Ðại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội

– 29/11/2005: Được Đức thánh cha Bênêdict XVI bổ nhiệm Giám mục phụ tá giáo phận Bùi Chu, hiệu tòa Ammaedara

– Ngày 18/1/2006: Được truyền chức giám mục tại Nhà thờ Chính toà Bùi Chu, do Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm chủ phong, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt và Đức Tổng Giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể cùng phụ phong; khẩu hiệu Giám mục: “Xin cho tôi các linh hồn” (Da Mihi Animas).

– Ngày 25/7/2009:  Được Đức thánh cha Bênêdict XVI bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình

– Ngày 1/9/2009: Tựu chức Giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình

– Ngày 29/10/2022: Được Đức Thánh cha Phanxicô chấp thuận cho từ nhiệm

Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã đảm nhiệm các trách vụ:

– 2007 – 2010: Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

– 2010 – 2019: Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam


Tiểu sử Linh mục Đaminh Đặng Văn Cầu

– Sinh ngày 17/7/1962 tại giáo xứ Lương Đống, xã Đông Giang (nay là xã Hà Giang), huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, thuộc giáo phận Thái Bình

– 1971 – 1982:  Tu học tại Tiểu Chủng viện Mỹ Đức

– 1982 – 1989: Giúp việc tại Văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình

– 1989 – 1995: Học tại Đại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội

– Ngày 9/3/1996:  Được truyền chức linh mục tại giáo phận Thái Bình

– 1996 – 2000: Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình

– 2000 – 2005: Du học tại Institut Catholique de Paris, nước Pháp; tốt nghiệp học vị Cao học Mục vụ Huấn giáo

– 2006 – 2009: Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình

– 2009 – 2014: Chánh xứ giáo xứ Văn Lăng, giáo phận Thái Bình

– 2014 – 2017: Đại diện Giám mục miền Hưng Yên kiêm Hạt trưởng giáo hạt Đông Hưng Yên, Chánh xứ giáo xứ Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, giáo phận Thái Bình

– Từ năm 2017 đến nay: Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Tâm, giáo phận Thái Bình

Nguồn: HĐGMVN