Thứ Bảy cuối cùng của Tháng Hoa Kính Mẹ, 27/5/2017, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Chính Tòa từ 16g00 đã quy tụ đông đảo về nhà thờ để cùng nhau tôn vinh Mẹ.
Ban Giáo Lý đã phụ trách phần kiệu cung nghinh Mẹ quanh khuôn viên nhà thờ. Tiếp theo là Thánh Lễ Vọng Chúa Thăng Thiên do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự.
Cuối Thánh Lễ, như một lời mời gọi tiếp tục tôn kính Mẹ qua một vũ khúc cũng do các em giáo lý phụ trách, và đây cũng như là một tâm tình dâng Mẹ Trà Kiệu, khi toàn Giáo phận hướng về Đại Hội Đức Mẹ Trà Kiệu 30 và 31/5/2017 sắp đến.
Hình ảnh: Vu Ha Minh Thang, Trương Văn Thơm
Ban TT Giáo Xứ Chính Tòa Đà Nẵng
———————
Lễ Thăng Thiên cũng là lễ dành cho Truyền Thông Công Giáo, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Ban Truyền Thông Giáo Xứ được nhiều ơn Chúa để làm tốt việc truyền thông Giáo xứ của mình. Xin cám ơn.