Khoảng một tháng sau khi các em học sinh bế giảng năm học trường ‘đời’, thì các em giáo lý Chính Toà cũng đã bế giảng năm học trường ‘đạo’, với Thánh Lễ lúc 08g00, 24/6/2018 do cha Quản xứ chủ sự.
Với tỉ lệ 80,3% thường xuyên gia giáo lý vào các Chúa Nhật. (Đầu năm có 743 em và tham dự thường xuyên trung bình khoảng 597 em). Nói theo chị phụ trách thì đây quả là con số rất đáng để băn khoăn! Việc dạy và học giáo lý của các em, ngoài những nỗ lực của các cha, các sơ, các anh chị giáo lý viên, thì phần một quan trọng là nơi các phụ huynh.
Trong năm học 2017-2018 qua có:
73 em Xưng tội Rước lễ lần đầu;
18 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức;
31 em Tuyên xưng Đức Tin;
và 21 em lãnh nhận Nghi thức Sai Đi.

Cuối Thánh Lễ, ngoài việc trong phần thưởng cho những em có nhiều cố gắng học giáo lý, Cha Quản xứ cũng đã giới thiệu Cha Phụ tá Giuse Phạm Phi Phong từ đây sẽ phụ trách giáo lý (thay cho cha Giuse Nguyễn Thanh Tùng đã được TGM sai về giúp Năm Thánh tại Đền Thánh Anrê Phước Kiều).
Ước gì sự băn khoăn trên của chị phụ trách giáo lý đánh động và thúc đẩy phụ huynh có nhiều cộng tác hơn trong năm học đến nhằm mang lại nhiều hiệu quả hơn cho việc giáo dục Đức Tin cho các em.
@Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng

 

 
Flickr API Key not defined. See here for documentation.