Báo Tang

 
Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh
Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa
 
kính báo
 
Ông Phaolô Nguyễn Văn Quang
Sinh ngày 10/11/1954
hiện ở tại 239/7 Hải Phòng, Tp. Đà Nẵng
 thuộc Giáo họ Phaolô Bường, giáo xứ Chính Tòa
được Chúa gọi về lúc 22g30 ngày 11/4/2014.
 
Lễ Hối tử lúc 17g00 ngày 12/4/2014.
Tẩm liệm lúc 19g00 ngày 12/4/2014.
 
Thánh lễ an táng lúc 5g00 ngày thứ tư 15/4/2014 tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
và an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng, Phú Thượng.
 
kính báo.