Báo Tang

 
Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh
Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa
kính báo
Ông Phaolô Trần Viết Danh
Sinh 1963 tại Đà Nẵng
Từ trần vào lúc 22g00 ngày 01/9/2017 tại 147 Phan Chu Trinh, Giáo họ Micae Huy, Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng
Tẩm liệm lúc 19g00 ngày 02/9/2017
Thánh lễ An Táng lúc 05g00 05/9/2017 tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
Sau đó an táng tại Nghĩa trang Hòa Sơn, Đà Nẵng.