Báo Tang

 
Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh
Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa
 
kính báo
 
Ông Phanxicô Xaviê Hồ Văn Cao
Sinh năm 26/8/1942 
Trú quán: 356/48 Hoàng Diệu- Giáo Họ Phaolô Bường, Gx Chính Tòa Đà Nẵng
Đã từ trần vào lúc 08g30 ngày 17/3/2015 tại Tư gia
Lễ Hối tử: 17g00 ngày 17/3/2015
Tẩm liệm: 19g00 17/3/2015
Thánh lễ an táng 05g00 ngày 21/3/2015 và Hỏa thiêu tại An Phước Viên, Đà Nẵng
 
kính báo.