fShare

27
 

 
 

Báo Tang

 
Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh
Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa
 
kính báo
 

Văn Thị Lộc

Sinh 10/10/1944 tại Đà Nẵng
Từ trần vào lúc 19g25 ngày 20/12/2016 tại 283/4 Hoàng Diệu, Giáo họ Anrê Trông, Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng

Tẩm liệm lúc 19g00 ngày 21/12/2016
Thánh lễ An Táng lúc 05g00 24/12/2016 tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
Sau đó an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng.