Báo Tang

 
Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh
Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa
 
kính báo
 
 Maria Phan Thị Nhiều
Sinh ngày 15/02/1931
hiện ở tại K10/4 Nguyễn Trường Tộ 
 thuộc Giáo họ Anrê Trông, giáo xứ Chính Tòa
được Chúa gọi về lúc 01g15 ngày 19/12/2014.
 
Lễ Hối tử lúc 17g00 ngày 19/12/2014.
 Tẩm liệm lúc 19g00 ngày 19/12/2014.
 
Thánh lễ an táng lúc 05g00 ngày 23/12/2014 tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
và an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Chính Tòa ở Phú Thượng.
 
kính báo.