Báo Tang

 
Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh
Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa
 
kính báo
 
Maria Nguyễn Thị Thùy
Sinh năm 10/11/1923 
Trú quán: 89 Nguyễn Du-Giáo họ Đaminh Khảm Gx Chính Tòa Đà Nẵng
Đã từ trần vào lúc 17g20 ngày 05/01/2015 tại Tư gia
Lễ Hối tử: 05g00 ngày 06/01/2015
Tẩm liệm: 19g00 06/01/2015
Thánh lễ an táng 05g00 ngày 10/01/2015 và an táng tại Nghĩa trang gia đình xã Hòa Nhơn-Hòa Vang-Đà Nẵng
 
kính báo.