Báo Tang

 
Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh
Văn Phòng Giáo xứ Chính Tòa
 
kính báo
 
Anh Phaolô Lê Văn Đức
Sinh 04/10/1968 tại Tam Kỳ – Quảng Nam
Từ trần vào lúc 23g30 ngày 26/8/2016 tại K15/111 Phạm Hồng Thái, Giáo họ Phêrô Lựu, Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng
Tẩm liệm lúc 19g00 ngày 27/8/2016
Thánh lễ An Táng lúc 05g00 30/8/2016 tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
Sau đó an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Chính Tòa, Phú Thượng, Đà Nẵng.