Anh Vincentê Phạm Công Tân & Têrêxa Ngô Thị Thu Phương sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối

 vào lúc 17g00 ngày 16/11/2016

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.