GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG

 

Anh Phaolô Nguyễn Tuấn Anh & Chị Catarina Trần Thị Thục Nhi sẽ cử hành Bí tích Hôn phối

 vào lúc 17g00, thứ ba 04/3/2014

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.