GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG

 

Anh FX. Têrêxaần Phú Đạt & Chị M. Madalena Nguyễn Thị Quỳnh Như sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối

 vào lúc 05g00 ngày 24/01/2015

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.