Anh Đaminh Saviô Phạm Xuân Thắng & Chị Maria Hà Thị Xuân Hiền sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối

 vào lúc 17g00 ngày 08/11/2016

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.