BẢN TIN 436

 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN B

          “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.” (Ga 6,57)

Suy niệm: Trong bí tích Rửa Tội, Ki-tô hữu trở nên tạo vật mới, nhận được sự sống mới nhờ lòng Chúa xót thương, được nên một với Chúa Giê-su Ki-tô trong Thân Thể của Ngài là Hội Thánh. Sự sống mới đó cũng cần có lương thực để nuôi sống, nhưng không phải là lương thực tự nhiên của trần thế, mà là lương thực thần linh cho sự sống mới. Sự sống mới cần lương thực mới. Lương thực đó chính là Thân Mình Chúa Giê-su Ki-tô rộng ban cho những ai đã được tái sinh nhờ đó họ trở nên con người mới. Sự biến đổi đó sống động trong lời cam kết của Ki-tô hữu trước Thánh Thể: “Chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến,” nghĩa là khi lãnh nhận Thánh Thể, Ki-tô hữu cam kết thay đổi cuộc sống phù hợp với Thánh Thể Chúa.

Không hẳn bao lần bạn rước Mình Thánh Chúa là bấy nhiêu lần bạn vui mừng đón nhận sự sống mới và trở nên con người mới, vì lắm khi bạn không nhận ra Chúa trong tấm bánh đơn sơ nên không thờ kính Ngài và biến đổi đời sống của bạn cho phù hợp với lời bạn cam kết trước Thánh Thể. Bạn thay đổi thế nào nhờ lời Chúa hôm nay?

 

  PHỤNG VỤ TRONG TUN

19.8 CHÚA NHẬT XX MÙA THƯỜNG NIÊN. Ga 6,51-58

20.8 Thứ Hai. Thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. Mt 19,16-22

21.8 Thứ Ba. Thánh Pi-ô X, Giáo hoàng. Lễ nhớ. Thánh Giuse Đặng Đình Viên, Linh mục, tử đạo (1838). Mt 19,23-30

22.8 Thứ Tư. Đức Ma-ri-a Nữ Vương. Lễ nhớ. Lc 1,26-38

23.8 Thứ Năm. Thánh Rô-sa Li-ma, trinh nữ. Mt 22,1-14

24.8 Thứ Sáu. THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ga 1,45-51

25.8 Thứ Bảy. Thánh Lu-y; Thánh Giu-se Ca-la-san, Linh mục. Mt 23,1-12

26.8 CHÚA NHẬT XXI MÙA THƯỜNG NIÊN Ga 6,54a.60-69

 

THÔNG BÁO Số 46TB/GXCT/2018

  1. Trong Tháng Tám, giáo xứ quyên góp tiền để giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ vào năm học mới. Xin cộng đoàn giúp đỡ: Bỏ vào thùng tại Bãi Gửi Xe trong sân Nhà Thờ; Gửi nơi Quý Cha hoặc các vị trong Hội đồng Mục vụ. Việc quyên góp này sẽ thực hiện cho đến hết ngày 31/8.
  2. Vào lúc 19g30 các ngày Thứ Hai 03/9, Thứ Ba 04/9 và Thứ Tư 05/9 năm 2018, Cha Quản xứ sẽ tổ chức các buổi Tĩnh Huấn dành cho Toàn Thể Quý Chức Trong Ban Điều Hành 12 Giáo Họ. Xin Quý Vị sốt sắng tham dự.
  3. Khóa Giáo Lý Hôn Nhân 46 của Hạt Đà Nẵng sẽ khai giảng vào lúc 19g30, Thứ Sáu 07/9/2018 tại Hội Trường Giáo Xứ Chính Tòa Đà Nẵng. Học viên nộp Đơn Đăng Ký- có giới thiệu hoặc xác nhận của cha Quản xứ nơi đang cư trú- tại Nhà Sách Chính Tòa Đà Nẵng.

 

HỌC HỎI – SỐNG ĐẠO: YOUCAT

181 . Tại sao có quá nhiều dấu hiệu và biểu tượng trong Phụng vụ?

– Thiên Chúa biết chúng ta không những là con người có tinh thần mà còn có thể xác nữa; vì thế chúng ta cần dấu hiệu và biểu tượng để thấu hiểu và diễn tả các thực tại thiêng liêng hay thâm sâu trong lòng. [1145 – 1152]

– Chúng ta luôn dùng những dấu hiệu để diễn tả những tâm tình thâm sâu giúp chúng ta hiểu nhau: những bông hồng, những hình vẽ… Thiên Chúa đã làm người cũng dùng những dấu hiệu của loài người để sinh sống và hành động giữa chúng ta: bánh và rượu, nước rửa tội, dầu của Thánh Thần. Còn chúng ta đáp lại các dấu hiệu thánh của Thiên Chúa bằng các dấu hiệu như cung kính, quì gối, đứng để nghe Lời Chúa, cúi mình, chắp tay. Trong lễ cưới chúng ta trang trí nơi Chúa hiện diện bằng những gì đẹp nhất: hoa, đèn, nhạc. Tuy nhiên cũng cần giải thích ý nghĩa của các dấu hiệu đó.

“Các biểu tượng diễn tả bằng ngôn ngữ hữu hình những gì là vô hình.” – Gertrud Von Le Fort

“Tôi dám chắc rằng ngôn ngữ biểu tượng phải là ngôn ngữ xa lạ duy nhất mà mỗi người chúng ta phải học cho biết.” – Eric Fromm (1900-1980, nhà tâm lý)

* Tuần đến, xin mời suy nghĩ trước: 182. Tại sao các dấu hiệu thánh của phụng vụ cũng cần có những lời nói nữa?

 

    MỪNG HỒNG ÂN LÀM CON CHÚA                                                                              

Chúc Mừng Các Bé Được Tái Sinh Làm Con Thiên Chúa Và Hội Thánh.

Maria Phạm Phương Anh (Đam.Cẩm); Rosa Nguyễn Hoàng Thục Quyên (Mic.Hy); Maria Nguyễn Nam Như Ngọc (Aug.Huy); Phêrô Đinh Chí Trung, Phêrô Lưu Hiến Thành, Maria Trần Nguyễn Gia Hân, Têrêsa Nguyễn Phan Thảo Nhi (Giuse Viên); Anê Nguyễn Ngọc Thiên An, Phanxica Nguyễn Ngọc Gia Hân, Phêrô Đặng Anh Hào (Phaolô Bường); Phêrô Phan Thái An (Anê Thành); Martinô Lê Ngọc Hoàng Long (Emm.Triệu).

 

  MỪNG HÔN PHỐI                                                                              

+ Anh Anrê Nguyễn Quốc Hòa và Chị Anna Nguyễn Trịnh Quỳnh Tiên.

+ Anh Phêrô Trần Văn Lý và Chị  Anna Châu Kiều Bảo Ngọc.

Xin Chúa chúc phúc cho tình yêu của Các Anh Chị hôm nay và mãi mãi.

 

MỪNG BỔN MẠNG

Chúc Mừng Giáo Họ Giuse Viên, Quý Ông Bà Anh Chị Em Nhân Ngày Lễ Thánh Bổn Mạng THÁNH BÊNAĐÔ, VIỆN PHỤ, TSHT; THÁNH GIUSE ĐẶNG ĐÌNH VIÊN, LINH MỤC, TỬ ĐẠO; ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG; THÁNH RÔSA LIMA, TRINH NỮ; THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ.

 

TẢN MẠN – CHIA SẺ ­- GÓP NHẶT

BÁNH TRƯỜNG SINH
(Ga 6,51-58)

TA là chính Bánh trường sinh
ĐÂY là Thịt Máu chính mình hiến thân
LÀ thần lương dưỡng muôn dân
BÁNH thiêng rượu thánh hồng ân sống đời
TRƯỜNG tồn bất tử người ơi
SINH vào Nước Chúa đời đời phúc thay

 

AI đang vất vả đêm ngày
ĂN Ta sẽ được đổi thay tâm hồn
SẼ thôi khốn khổ bôn chôn
SỐNG trong hạnh phúc chẳng nôn nao gì
QUANG sang chức phận ai bì
VINH làm con Chúa thực thi Ý Ngài
ĐỜI này khiêm tốn miệt mài
ĐỜI sau con sẽ cùng Ngài quang vinh

TIỆC này là tiệc đức tin
TRỜI ban cho kẻ biết mình biết Cha
DỌN cho ai biết ngợi ca
SẴN sàng khao khát thiết tha lộc Trời
ĐÂY là cuộc luyện tinh khôi
RỒI qua thử thách sáng ngời đức tin

ĐẾN quê vĩnh phúc quang vinh
MÀ cùng Chúa hưởng trọn tình yêu thương
THƯỞNG công người đã đúng đường
THỨC canh đợi Chúa kỹ cương luật Ngài
CON tìm hạnh phúc tương lai
ƠI người trung tín miệt mài cậy trông
TA hằng thổn thức trông mong
CHỜ con đến dự tiệc lòng Ta trao.

Scholastica

 

Sáu cách để vun trồng nhân đức khiêm nhường

Nhân đức khiêm nhường là chìa khóa giúp tôi mở ra mọi nhân đức khác. “Thiên Chúa chống đối kẻ kiêu căng, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (1 Pr 5: 5.), nhờ ơn Thiên Chúa ban tặng mà nhân đức khiêm nhường giúp tôi khám phá ra chính mình và biết mọi sự tôi có được là do lòng quảng đại vô biên của Thiên Chúa. Cũng thế, nếu tôi muốn hiểu biết rõ hơn về chính mình và về Thiên Chúa thì nhân đức khiêm nhường là khí cụ hiệu quả giúp tôi đạt đến cùng đích đó. Chính vì lẽ đó, với 6 cách như 6 lời nguyện tắt sẽ giúp bạn có thêm kinh nghiệm để vun trồng nhân đức khiêm nhường cho riêng mình.

  1. Hãy cầu nguyện và xin Thiên Chúa giúp bạn vượt qua lòng yêu mình.
  2. Hãy chấp nhận sự khinh chê và những hoàn cảnh bối rối. Chúng là một phần của đời sống.
  3. Bất tuân có thể là một biểu hiện của lòng kiêu ngạo. Hãy vâng phục người có thẩm quyền hợp pháp.
  4. Đừng tin quá nhiều vào bản thân, nhưng hãy đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa.
  5. Hãy suy niệm những kỳ công của Thiên Chúa trong khi nhận thức sự giới hạn của bản thân.
  6. Nghĩ tốt cho người khác hơn là cho chính mình.

(www.catholicgentleman.net)