Ngoại khóa ngành Thiếu năm 2023
Ngoại khóa ngành Thiếu năm 2023
Vào Chúa Nhật II Mùa Chay ngày 05/03/2022, Ban Giáo Lý đã tổ chức cho các em lớp 5,6,7 thuộc […]
Thông báo: Số 15/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật II Mùa Chay năm A 05/03/2023
Thông báo: Số 15/TB/GXCT/2022-2023 Chúa Nhật II Mùa Chay năm A 05/03/2023
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM A05/03/2023 1. Trong Chúa Nhật II Mùa Chay (05/03/2023), xin cộng đoàn tiếp […]
Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng năm 2022
Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng năm 2022
“Quỳ bên cung thánh đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha […]
Bổ nhiệm Giám mục giáo phận Thái Bình
Bổ nhiệm Giám mục giáo phận Thái Bình
Đức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm Cha Đaminh Đặng Văn Cầu làm Giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình.
ĐẦU TRANG