Hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. (Lc 2,40)

Suy niệm: “Bạn trưởng thành khi thế giới mở ra và bạn nhận thức rằng bạn không phải là trung tâm của thế giới ấy” (M. Croan). Con trẻ Giê-su lớn lên về ba phương diện: thể dục (thêm vững mạnh); trí dục: đầy khôn ngoan; và đức dục: hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Tâm hồn trẻ Giê-su cũng như bao trẻ khác tựa như trang giấy trắng, tất cả mọi người em gặp trong những ngày đầu đời đều lưu lại một dấu ấn trên tâm hồn em. Ta hiểu được trẻ Giê-su lớn lên về ba phương diện cơ bản của con người nhờ những con người tốt lành chung quanh em. Trước hết là Đức Ma-ri-a, người mẹ kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự; thứ đến là thánh cả Giu-se, người cha nuôi tốt lành, người công chính theo khuôn mẫu Kinh thánh. 

Mời Bạn: “Ta lo lắng về con trẻ ngày mai sẽ ra sao, thế nhưng lại quên trẻ ấy là con người của ngày hôm nay” (S. Tauscher). Giáo dục con cái phải theo lứa tuổi, không thể ép con cái trưởng thành trước tuổi, làm vậy khác nào ép trái cây phải chín sớm theo kiểu dùng hóa chất độc hại. Bạn có vì thành tích học tập, ép con em học nhiều quá, ảnh hưởng đến tuổi thơ của các em không?

Sống Lời Chúa: Tôi lưu tâm giáo dục con em phát triển mọi phương diện: thể lý, tâm lý, tinh thần và đặc biệt giáo lý, để các em sẽ là những Ki-tô hữu quân bình và đạo đức.

Cầu nguyện: Lạy Hài nhi Giê-su, Chúa đã lớn lên về mọi phương diện nhờ sự hướng dẫn, chăm sóc của Mẹ Ma-ri-a và Thánh Giu-se. Xin cho các bậc cha mẹ hôm nay cũng chăm lo nuôi nấng, dưỡng dục con cái tăng trưởng cách quân bình và toàn diện. Amen.