272. Các Á Bí tích là gì?

– Là các dấu tích thánh, hoặc các việc thánh có kèm theo sự chúc lành của Hội Thánh. [1667 – 1672, 1677 – 1678]
– Ví dụ: làm phép nước thánh, làm phép chuông, đàn, làm phép nhà, xe, làm phép tro ngày xức tro, lá dừa, nến phục sinh, làm phép hoa quả lễ Đức Mẹ Lên trời, phép lành khi hành hương…