“Ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt.” (Ga 11,57)

Suy niệm: Câu tục ngữ làm ơn mắc oán thật chính xác trong trường hợp của bài Tin Mừng hôm nay. Sự đời thật oái ăm, sau khi cho La-da-rô sống lại từ cõi chết, mạng sống Chúa Giê-su lại bị đe dọa trầm trọng! Tuy nhiên, với cái nhìn của đức tin, hiệu ứng La-da-rô đó lại là cơ hội để Chúa Giê-su trở thành “người chết thay cho toàn dân” cũng như là điểm “quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối.” Khi hoàn tất sứ vụ nơi trần gian, kết thúc những ngày tháng rong ruổi rao giảng Tin Mừng, lẽ ra Chúa Giê-su phải được đón tiếp trọng thị, đàng này Ngài phải nuốt lấy trái đắng. Âu đó cũng là số phận của Con Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội đời như Gio-an Tẩy giả báo trước.

Mời Bạn: Sắp bước vào Tuần Thương khó, bạn và tôi, chúng ta cần dành thời gian nhiều hơn để chiêm ngắm Chúa Giê-su, những gì Ngài làm, những gì xảy đến cho Ngài, tâm tình, cung cách Ngài ứng xử trong những ngày đặc biệt này. Ta cũng cần nhìn lại thái độ của mình đối với Chúa Giê-su. Ngài là vật cản hay ngọn hải đăng hướng dẫn ta tiến đến đỉnh trọn lành? Tôi sẽ làm gì để dự phần vào cuộc Khổ nạn của Ngài?

Sống Lời Chúa: Nếu phải hy sinh đôi chút vì ích lợi thiêng liêng của anh chị em, ta không nên ngần ngại, suy tính thiệt hơn quá mức. Hãy dấn thân và hãy để Chúa tính toán cho.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con chiêm ngắm Chúa dấn thân làm việc lành cho người khác, không quản mệt nhọc, hy sinh. Xin cho con đừng bao giờ đồng lõa trong việc ra tay buộc trói công lý và tình thương, nhưng biết mở rộng cánh cửa tâm hồn mà đón nhận. Amen.