“Khi cây vả đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều ấy xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã gần đến.” (Lc 21,31)

Suy niệm: Có quá nhiều điểm khác nhau khi so sánh giữa hai vế: Một bên là trước hiện tượng cây vả mọc ra những mầm xanh mát mắt, người ta có thể tính được chính xác tháng ngày bao lâu nữa mùa hè sẽ tới. Còn bên kia là “những điều ấy” – mà toàn là những điều khủng khiếp – có xảy ra báo hiệu Triều Đại của Thiên Chúa thì chẳng ai nói chắc được sẽ đến khi nào và ở đâu. Trong phép so sánh ấy, duy có một điều giống nhau, đó là Triều Đại của Thiên Chúa chắc chắn sẽ đến, chắc chắn đúng y như qui luật vận hành của thời tiết. Nếu như dấu hiệu xuất hiện của một đoàn quân cứu viện là điều làm cho quân địch phải hoảng sợ, thì ngược lại một dấu hiệu, dù nhỏ nhoi, tiên báo ngày cứu độ đã gần đến, lại là dấu hiệu hy vọng mang lại niềm vui tràn bờ cho những ai phục vụ cho Nước Chúa.

Mời Bạn: Sống trong thời đại của hy vọng, người ki-tô hữu luôn mang tinh thần lạc quan của người có tầm nhìn chiến lược: Đức Ki-tô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, và Ngài sẽ trở lại trong vinh quang đón chúng ta cùng hưởng hạnh phúc trong Nước của Ngài.

Chia sẻ: Chọn một sự kiện nhỏ để tập nhận định giá trị của nó trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Sống Lời Chúa: Kiên tâm làm việc thiện dù bạn không thấy ngay kết quả tốt lành của những việc đó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Vua Vũ Trụ, chúng con tin rằng Chúa đã chiến thắng thế gian, xin cho chúng con đang phải sống giữa cảnh thế sự thăng trầm luôn được bền lòng trông cậy. Amen.