“Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.” (Mt 23,27)

Suy niệm: Người ta vẫn thường nhắc nhở: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” nhưng chúng ta vẫn bị quyến rũ mạnh mẽ bởi cái dáng vẻ bên ngoài. Chính vì thế trước những chiêu quảng cáo tinh vi, các khách hàng là “thượng đế” dễ dàng mềm lòng tưởng rằng chất lượng sản phẩm tất nhiên đi đôi với mẫu mã đẹp hoặc tin như đinh đóng cột rằng khi dùng những sản phẩm này hoặc dịch vụ nọ mình sẽ đẹp hơn, thông minh hơn, “đẳng cấp” hơn… Tình trạng “mập mờ đánh lận con đen” ấy càng dễ xảy ra trong đời sống tâm linh: Có biết bao người “ngoài miệng thì niệm nam mô, trong lòng thì chứa một bồ dao găm” và  Thánh Vịnh cũng điểm mặt: “Miệng thì chúc phúc cầu an, mà lòng nguyền rủa chứa chan những lời” (Tv 62,5b). Chúa khiển trách họ nặng nề và gọi họ là những “nấm mồ tô vôi” bên ngoài đẹp đẽ mà trong thì đủ mọi thứ ô uế.

Mời Bạn: Liệu Chúa Giê-su có đang nhìn bạn và nói: “ngươi cũng giống như một nấm mồ tô vôi” không? Bạn hãy xét lại những công việc đạo đức, từ thiện của bạn có đang thiếu sức sống vì chỉ mang tính hình thức mà không có tấm lòng không?

Chia sẻ: Các hoạt động trong giáo xứ bạn có chú ý đến chiều sâu cầu nguyện, lòng bác ái hay chỉ có hình thức hoành tráng bên ngoài?

Sống Lời Chúa: Thường xuyên xét mình để đừng ảo tưởng về mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con nhìn thấy bản thân con như Chúa thấy con, và giúp con sống trung thực với chính mình, với Chúa và với tha nhân. Amen.