“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.” (Mt 8,8)

Suy niệm: Viên bách quân đội trưởng La mã này nếu không phải là người ‘thét ra lửa’, thì cũng thuộc hạng có địa vị, quyền thế ở đời. Vậy mà chính con người thế giá ấy đã sẵn sàng lặn lội xa xôi đến với một ngôn sứ bị xã hội nghi ngờ, tẩy chay, coi rẻ. Nơi người bách quân đội trưởng này, chúng ta thấy anh biết chấp nhận thực tế giới hạn của mình: tuy có quyền nhưng bất lực trước cơn bệnh của gia nhân mình. Thứ đến ông tỏ ra rất nhạy bén với quyền năng của Chúa Giê-su, ông tin Ngài bất chấp sĩ diện hay những thái độ của người khác đối với Chúa Giê-su. Sau cùng ông can đảm quyết tâm tìm đến với Chúa Giê-su, bày tỏ lòng tin vào Ngài và cầu xin Ngài chữa lành cho người đầy tớ.

Mời Bạn: Không thiếunhững yếu kém giới hạn nơi cá nhân hay tập thể của mình. Nhưng có điều chúng ta có nhìn nhận và can đảm thay đổi hay không. Khiêm tốn ở đây giúp ta sống đúng với thực tế của mình, không che đậy trốn tránh nhưng biết đối mặt, tận dụng các cơ hội và ơn Chúa để vươn lên.

Chia sẻ: Thử xem lại các giờ giáo lý, cách tổ chức điều hành, các sinh hoạt như kiệu rước, kinh nguyện, hội họp của chúng ta có còn thích hợp hay cần phải đổi mới không?

Sống Lời Chúa: Tôinăngkiểm điểm đời sống hằng ngày. Tôi biết can đảm vượt quá chính mình để tìm ra ý Chúa để chu toàn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa vẫn đến với con và đồng hành với con trong cuộc sống. Xin cho biết nhận ra Chúa, nghe tiếng Chúa nói với con và biết đáp lại bằng lòng tin tưởng chân thành và can đảm. Amen.