“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” (Mc 10,14-15)

Suy niệm: Các trẻ em được dẫn đến với Chúa Giê-su để được Ngài chúc lành nhưng lại bị chính các môn đệ xua đuổi. Thái độ của các ông cũng dễ hiểu vì trẻ con không được “hóng” chuyện của người lớn, chúng nên đi chỗ khác chơi trong lúc người lớn nói chuyện. Nhưng Chúa Giê-su coi trọng sự hiện diện của các em vì tâm hồn đơn sơ chân thành của các em là một bức minh họa tuyệt vời về thái độ phải có để tiếp nhận Nước Thiên Chúa. Quả vậy Nước Trời, ân huệ Thiên Chúa ban không do công trạng chúng ta, thuộc về những ai biết ân cần đón tiếp với tâm hồn đơn sơ như một em đón nhận tình thương của cha mẹ mình.

Mời Bạn: Là người con, bạn biết kêu cầu, van xin, nhưng cũng biết phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa quan phòng khi chấp nhận những đau khổ, rủi ro, những điều ta không thể hiểu được.

Chia sẻ: Theo Chúa mà đặt điều kiện với Chúa, giữ đạo mà chỉ mong lợi lộc vật chất, phải chăng như thế lòng đạo đức của ta mang tính vụ lợi, tính toán, xa lạ với tinh thần trẻ thơ? Ta có quá sợ Thiên Chúa phạt không hay ta có vui thích để Thiên Chúa yêu thương?

Sống Lời Chúa: Những thái độ như hôn ảnh thánh giá, đeo ảnh Chúa, bái đầu trước tượng Đức Mẹ… là những việc đạo đức bình dân mỗi người có thể làm nói lên lòng yêu mến đơn sơ của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết sống đơn sơ phó thác, để con được Chúa yêu thương ấp ủ trong Trái Tim chí thánh của Chúa. Amen.