256. Ai được lãnh Bí tích Truyền Chức Thánh?

– Chỉ người nam giới, đã được Rửa tội trong đạo Công giáo, được Hội Thánh kêu gọi lên lãnh các chức phó tế, linh mục, giám mục, thì mới lãnh các chức vụ này thành phép. [1577 – 1578]

 

“Không ai có thể là linh mục tốt hơn Đức Mẹ. Mẹ có thể nói cách không do dự: “Đây là Mình Tôi”, vì Chúa Giêsu mà Mẹ đã ban cho ta, quả thực là mình của Mẹ. Nhưng Mẹ đã giữ nguyên địa vị tôi tớ hèn mọn của Thiên Chúa, đến nỗi chúng ta có thể chuyện trò với Mẹ như là Mẹ chúng ta. Mẹ là một người trong chúng ta, và chúng ta luôn luôn hợp nhất với Mẹ. Sau khi Con Mẹ qua đời, Mẹ tiếp tục sống trên trái đất để củng cố thêm sức cho các Tông đồ trong nhiệm vụ các ngài, để làm Mẹ các ngài, cho đến khi Hội Tthánh trẻ trung thành hình.” – Mẹ Têrêsa Calcutta