250. Việc truyền chức Giám mục có ý nghĩa thế nào?

– Việc truyền chức Giám mục là việc trao ban đầy đủ bí tích Truyền Chức Thánh cho linh mục để làm giám mục. Giám mục là vị kế tiếp các tông đồ và gia nhập đoàn Giám mục. Cùng với các Giám mục khác và Đức Giáo hoàng, từ nay ngài có nhiệm vụ trên toàn Hội thánh Công giáo, và cách riêng trong giáo phận. Hội Thánh trao ban cho ngài có quyền giáo huấn, thánh hoá và quản trị. [1555-1559]

 

– Chức vụ giám mục là chức mục vụ đích thực trong Hội Thánh vì nguồn gốc có từ các tông đồ, là những chứng nhân đầu tiên về Chúa Giêsu và chức đó làm cho chức mục vụ của các tông đồ Chúa Kitô thiết lập được tồn tại mãi. Đức Giáo hoàng cũng là một giám mục số một và đứng đầu Giám mục đoàn. → 92, 137

“Tôi phải khiếp sợ vì là giám mục đối với anh em nhưng tôi tự an ủi vì là Kitô hữu cùng với anh em. Đối với anh em tôi là giám mục, cùng với anh em tôi là Kitô hữu, một có ý chỉ trách nhiệm, một có ý chỉ ân sủng, một là nguy cơ, một là giải thoát.” – Thánh Augustinô