Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. (Lc 13,10)

Suy niệm: Người phụ nữ bị còng lưng, không phải do bệnh thông thường, mà là “do quỷ làm”. Chiếc lưng còng khiến bà không thể ngẩng cao đầu. Bà sống trong mặc cảm. Mong mỏi lớn nhất của bà là được chữa lành, được giải thoát khỏi quyền lực ác thần. Chắc hẳn khi ở hội đường, nơi mọi người họp nhau tôn vinh Chúa, bà đã dâng lên Chúa nỗi đau khổ cũng như khát mong của mình. Suốt 18 năm sống chung với chiếc lưng tôm ấy, bà vẫn trung thành có mặt tại hội đường, một dấu hiệu cho thấy bà không hề thất vọng ngã lòng. Trái lại bà vẫn một lòng kiên trì tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Chắc chắn Chúa Giê-su thấu rõ tâm tư của bà. Ngài đã chữa lành cho bà. Niềm tín thác của bà được Chúa khấng nhận. Bà được đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa.

Mời Bạn: Có người đã ngã lòng trông cậy khi thấy Chúa có vẻ chẳng đoái hoài đến lời cầu xin của mình trong lúc nguy biến giữa đại dịch Covid này. Bài học đức tin của người phụ nữ trong Tin mừng mời gọi chúng ta vững lòng trông cậy vào tình thương của Chúa, kiên trì cầu nguyện, trung kiên sống theo đường lối của Ngài. Thiên Chúa là Cha giàu lòng nhân hậu, là Đấng Toàn Năng, Toàn Trí, lẽ nào lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước những đau khổ hoạn nạn con cái Ngài phải chịu. Bạn có thực sự xác tín như thế không?

Sống Lời Chúa: Kết hiệp thường xuyên với Chúa bằng cầu nguyện và tham dự thánh lễ mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con không ngã lòng trước sự dữ và đau khổ, nhưng một niềm tin thác vào Chúa.