248. Tên của các Bí tích phục vụ sự hiệp thông trong Hội Thánh là gì?

– Người đã được Rửa Tội và Thêm Sức được lãnh nhận 2 bí tích ban cho họ một sứ mạng đặc biệt trong Hội Thánh và một sứ vụ do Chúa kêu gọi, đó là Bí tích Truyền Chức Thánh và Hôn Phối. [1533 – 1535]

 

– Hai bí tích này có một điểm chung là phục vụ người khác. Không ai chịu chức thánh cho riêng mình và không ai kết hôn cho riêng mình. Hai bí tích này nhắm tới xây dựng Dân Chúa, nghĩa là những cái máng để tình yêu Chúa tưới cho thế giới.

“Các linh mục được truyền chức thánh để nên phương tiện cứu rỗi, không cho cá nhân mình, nhưng cho cả Hội thánh.” – Thánh Tôma Aquinô