247. “Của ăn đàng” nghĩa là gì?

–  Khi bệnh nhân được “rước lễ” lần sau hết trước khi chết, Hội thánh quen gọi là rước lễ như của ăn đường, để đi về với Chúa. [1524 – 1525]

 

– Ít khi việc rước lễ lại cần thiết cách cốt tử hơn là lúc con người sắp hoàn thành cuộc vượt qua chấm dứt cuộc sống đời này: trong thế giới mai sau, cuộc sống sẽ là hiệp thông với Chúa Kitô.

Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta, sẽ được sống muôn đời. Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại vào ngày sau hết. – Ga 6,54

“Hạnh phúc muôn đời là tình trạng mà việc chiêm ngưỡng là lương thực.” – Simone Weil (1909-1943, triết gia và nhà thần bí Pháp)