226. Qua Bí tích Rửa Tội, chúng ta đã được giao hoà với Thiên Chúa, vậy tại sao còn cần đến một Bí tích Giao Hoà riêng rẽ nữa?

– Bí tích Rửa Tội đã lôi kéo chúng ta khỏi quyền lực tội lỗi và sự chết, đưa chúng ta đến đời sống mới làm con Thiên Chúa, nhưng Bí tích Rửa Tội không giải thoát chúng ta khỏi sự yếu đuối và hướng chiều về đàng tội. Vì thế, chúng ta cần một nơi để hoà giải nhiều lần cùng Thiên Chúa.  Nơi đó gọi là nơi Giải tội. [1425 – 1426]

 

– Xưng tội không phải là theo “mốt”, xưng tội có vẻ khó và lúc đầu cần cố gắng nhiều. Nhưng đây là một trong những ơn huệ lớn cho đời ta, vì luôn có thể được bắt đầu lại – bí tích này quả thực làm mới lại, bỏ bớt gánh nặng tội lỗi và trở ngại đã qua, khi được ta đón nhận trong tình yêu và đầy sức lực mới. Thiên Chúa đầy lòng thương xót và ước mong tha thiết của Người là ta van xin lòng thương xót của Người. Ai đã xưng tội là mở cuốn sách đời mình sang một trang mới, trắng tinh. → 67-70

Nghe thấy thế, Chúa Giêsu nói với họ: “Người khoẻ mạnh  không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” – Mc 2,1.

Nếu ta nói mình không có tội là ta nói dối mình, không có sự thật trong ta. – 1 Ga 1,8