225. Bí tích Sám Hối và Giao Hoà còn có những tên gọi nào?

– Bí tích Sám Hối và Giao Hoà còn gọi là Bí tích Tha Thứ, Bí tích Trở Lại, Bí tích Giải Tội. [1422 – 1424, 1486]