“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao?… Không phải thế đâu, nhưng là sự chia rẽ.” (Lc 12,51)

Suy niệm: Hòa bình là khát vọng ngàn đời của nhân loại. Nhưng là thứ hòa bình nào? Có phải là thỏa hiệp với số đông, chịu đựng sự dữ, cái ác hay sống trong công lý, sự thiện? Giải đáp được vấn đề chia rẽ, xung đột biện chứng này, ta sẽ có một nền hòa bình đích thực. Thứ hòa bình quý giá và đích thực ấy được Chúa Giê-su giới thiệu trong Tin mừng hôm nay. Nhờ ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa bùng cháy trong tim, ta sẵn sàng hy sinh quên mình, chịu dìm trong đau khổ gian truân – tượng trưng qua phép rửa – để có thể phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, mưu cầu phần rỗi cho mình và cho người khác. Muốn sống tinh thần Tám mối phúc thật cũng như mến Chúa yêu người như Chúa dạy, ta không chỉ gặp xung khắc trong con người mình, nhưng còn với những người chung quanh, thậm chí với cả người thân. Thế nhưng, với ngọn lửa tình yêu Chúa, ta sẽ vượt thắng tất cả.

Mời Bạn: Người Ki-tô hữu, sứ giả của hòa bình, là ngọn đèn toả lan ánh sáng và gieo mầm sống tình yêu bác ái, cũng phải phải đấu tranh tư tưởng giữa những chọn lựa lớn nhỏ trong đời thường mỗi ngày. Một khi xác lập được tư tưởng và vị thế – sau một cuộc đấu tranh bản thân – bạn sẽ thấy được thế nào là sự chia rẽ Chúa Giê-su nói đến.

Sống Lời Chúa: Đừng nô lệ cho ai; hãy là nô lệ cho tình yêu Thiên Chúa. Chỉ khi ấy ta mới trở thành tác nhân của hòa bình đích thực.

Cầu nguyện: Dùng lời kinh Hòa bình để cầu nguyện: “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.” Amen.